รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ครั้งที่/ปี วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ไฟล์ หมายเหตุ
5/2567 21 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 รายงานการประชุม
4/2567 8 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 รายงานการประชุม
3/2567 22 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการประชุม
2/2567 9 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการประชุม
1/2567 18 มกราคม 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 รายงานการประชุม
20/2566 28 ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 20/2566 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 รายงานการประชุม
19/2566 24 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 รายงานการประชุม
18/2566 10 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 18/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 27 ตุลาคม 2566 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
17/2566 6 ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 25 กันยายน 2566 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
16/2566 21 กันยายน 2566 ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 รายงานการประชุม
15/2566 8 กันยายน 2566 ครั้งที่ 15/2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 รายงานการประชุม
14/2566 25 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุม
13/2566 10 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 4 สิงหาคม 2566 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 รายงานการประชุม
12/2566 20 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 รายงานการประชุม
11/2566 7 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 รายงานการประชุม
10/2566 23 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 9 มิถุนายน 2566 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 66 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
9/2566 25 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รายงานการประชุม
8/2566 12 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 รายงานการประชุม
7/2566 20 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รายงานการประชุม
6/2566 7 เมษายน 2566 ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 รายงานการประชุม
5/2566 24 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 รายงานการประชุม
4/2566 10 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 รายงานการประชุม
3/2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประชุม
2/2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการประชุม
1/2566 27 มกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 รายงานการประชุม
20/2565 29 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รายงานการประชุม
19/2565 25 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รายงานการประชุม
18/2565 11 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รายงานการประชุม
17/2565 28 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 รายงานการประชุม
16/2565 7 ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 รายงานการประชุม
15/2565 23 กันยายน 2565 ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 รายงานการประชุม
14/2565 9 กันยายน 2565 ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 รายงานการประชุม
13/2565 26 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รายงานการประชุม
12/2565 11 สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 รายงานการประชุม
11/2565 21 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 รายงานการประชุม
8/2565 8 กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รายงานการประชุม
9/2565 24 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 รายงานการประชุม
8/2565 10 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 รายงานการประชุม
7/2565 27 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รายงานการประชุม
6/2565 6 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 22 เมษายน 2565 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 รายงานการประชุม
5/2565 8 เมษายน 2565 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 24 มีนาคม 2565 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 รายงานการประชุม
4/2565 11 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 รายงานการประชุม
3/2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการประชุม
2/2565 11 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการประชุม
1/2565 28 มกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 รายงานการประชุม
19/2564 24 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 9 ธันวาคม 2564 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 รายงานการประชุม
18/2564 26 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รายงานการประชุม
17/2564 11 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รายงานการประชุม
16/2564 29 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 รายงานการประชุม
15/2564 8 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 รายงานการประชุม
14/2564 23 กันยายน 2564 ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 รายงานการประชุม
13/2564 10 กันยายน 2564 ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 รายงานการประชุม
12/2564 27 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุม
11/2564 13 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุม
9/2564 9 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายงานการประชุม
10/2564 23 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 รายงานการประชุม
8/2564 11 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 30 พฤศจิกายน 542 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
7/2564 14 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุม
6/2564 9 เมษายน 2564 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 รายงานการประชุม
5/2564 18 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 รายงานการประชุม
4/2564 5 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รายงานการประชุม
3/2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุม
2/2564 30 พฤศจิกายน 542 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการประชุม
1/2564 8 มกราคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 รายงานการประชุม
13/2563 17 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 รายงานการประชุม
12/2563 27 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 13 พฤศจิกายน 2563 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 63 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
11/2563 22 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 9 ตุลาคม 2563 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 รายงานการประชุม
10/2563 25 กันยายน 2563 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 63 รายงานการประชุม
9/2563 11 กันยายน 2563 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 รายงานการประชุม
8/2563 21 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 7 สิงหาคม 2563 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
แจ้งเวียน 24 กรกฎาคม 2563 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
7/2563 10 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 รายงานการประชุม
6/2563 12 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 รายงานการประชุม
5/2563 29 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 63 รายงานการประชุม
วาระพิเศษ 13 พฤษภาคม 2563 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63 รายงานการประชุม การประชุมวาระพิเศษ
4/2563 1 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 3 เมษายน 2563 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
แจ้งเวียน 13 มีนาคม 2563 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
3/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 รายงานการประชุม
2/2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 รายงานการประชุม
1/2563 10 มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 รายงานการประชุม
15/2562 27 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 13 ธันวาคม 2562 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
14/2562 29 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 1 พฤศจิกายน 2562 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
13/2562 17 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 62 รายงานการประชุม
12/2562 4 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 62 รายงานการประชุม
11/2562 13 กันยายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 62 รายงานการประชุม
10/2562 30 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 รายงานการประชุม
9/2562 9 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 รายงานการประชุม
8/2562 26 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62 รายงานการประชุม
7/2562 12 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 28 มิถุนายน 2562 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
6/2562 14 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 รายงานการประชุม
5/2562 31 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62 รายงานการประชุม
4/2562 19 เมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 17 พฤษภาคม 2562 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
แจ้งเวียน 26 เมษายน 2562 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
3/2562 29 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62 รายงานการประชุม
แจ้งเวียน 1 มีนาคม 2562 สรุปมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 62 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
2/2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 รายงานการประชุม
1/2562 18 มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 รายงานการประชุม
24/2561 21 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 61 รายงานการประชุม
23/2561 7 ธันวาคม 2561 สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
22/2561 16 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 รายงานการประชุม
21/2561 2 พฤศจิกายน 2561 สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 61 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
20/2561 19 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 61 รายงานการประชุม
18/2561 21 กันยายน 2561 ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 รายงานการประชุม
17/2561 7 กันยายน 2561 สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 รายงานการประชุม แจ้งเวียน
16/2561 24 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 รายงานการประชุม
15/2561 10 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 61 รายงานการประชุม
14/2561 20 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 รายงานการประชุม
13/2561 6 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 รายงานการประชุม
12/2561 21 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 รายงานการประชุม
11/2561 7 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 61 รายงานการประชุม
10/2561 18 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 รายงานการประชุม
9/2561 4 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 รายงานการประชุม
8/2561 20 เมษายน 2561 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 รายงานการประชุม
7/2561 5 เมษายน 2561 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 รายงานการประชุม
6/2561 23 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 รายงานการประชุม
4/2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61 รายงานการประชุม
3/2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61 รายงานการประชุม
2/2561 19 มกราคม 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 รายงานการประชุม
1/2561 5 มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 61 รายงานการประชุม
15/2560 8 กันยายน 2560 ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 60 รายงานการประชุม
14/2560 25 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 รายงานการประชุม
13/2560 17 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 รายงานการประชุม
12/2560 21 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 รายงานการประชุม
11/2560 7 กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 60 รายงานการประชุม
10/2560 30 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 60 รายงานการประชุม
9/2560 15 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 60 รายงานการประชุม
8/2560 11 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 60 รายงานการประชุม
7/2560 11 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 60 รายงานการประชุม
6/2560 27 เมษายน 2560 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60 รายงานการประชุม
5/2560 24 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 60 รายงานการประชุม
4/2560 3 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 60 รายงานการประชุม
3/2560 15 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 รายงานการประชุม
2/2560 3 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60 รายงานการประชุม
1/2560 13 มกราคม 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 60 รายงานการประชุม